Skip to content Skip to footer

Συχνές Ερωτήσεις

Η συμβουλευτική είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ συμβούλων ή άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας και συμβουλευόμενων με στόχο τη διερεύνηση των σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών των δεύτερων σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Στη συμβουλευτική χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και παρεμβάσεις ανάλογα με το θεωρητικό προσανατολισμό των επαγγελματιών που την παρέχουν και τους στόχους των συμβουλευόμενων.

Σκοπός της συμβουλευτικής δεν είναι να προσφέρει έτοιμες λύσεις, αλλά να καθοδηγήσει το άτομο με σεβασμό στον προσωπικό του ρυθμό και ανάγκες, ώστε να ανακαλύψει τον εαυτό του, να ενδυναμωθεί και να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις, αυξάνοντας την ευημερία του. Η συμβουλευτική προσεγγίζει συγκεκριμένα θέματα, όπως η διαχείριση άγχους, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και οι μεταβάσεις στη ζωή (π.χ., διαχείριση διαζυγίου, γονεϊκός ρόλος, επιλογή και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, κ.ά.).

Η διάρκεια της συμβουλευτικής είναι συνήθως βραχυπρόθεσμη και μικρότερη σε σχέση με αυτήν της ψυχοθεραπείας και κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες μέχρι κάποιους μήνες.

Η ψυχοθεραπεία είναι ένας συγκεκριμένος όρος που αναφέρεται στη θεραπευτική διαδικασία μεταξύ θεραπευτών και θεραπευόμενων με στόχο τη συστηματική κατανόηση και αντιμετώπιση βαθιά ριζωμένων συναισθηματικών και ψυχολογικών ζητημάτων (π.χ., δυσκολίες στις σχέσεις, υπαρξιακά ερωτήματα, ταυτότητα του ατόμου, κ.ά.) ή ψυχικών διαταραχών των δεύτερων (π.χ., κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, κ.ά.).

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να πραγματοποιείται δια ζώσης ή online σε ατομικό, ομαδικό, οικογενειακό ή σε επίπεδο ζεύγους και περιλαμβάνει διαφορετικές θεωρίες και προσεγγίσεις (π.χ., ψυχαναλυτική, γνωσιακή-συμπεριφορική, συστημική, κ.ά.). Ανάλογα με το μοντέλο που ακολουθούν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που την ασκούν, η ψυχοθεραπεία μπορεί να στοχεύει στη διερεύνηση πρώιμων εμπειριών του ατόμου, την τροποποίηση δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης και συμπεριφορών και τη βελτίωση οικογενειακών δυναμικών που συμβάλλουν ή συντηρούν τις δυσκολίες ενός ατόμου.

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας είναι συνήθως μεγαλύτερη από αυτή της συμβουλευτικής και μπορεί να εκτείνεται σε μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Οι λόγοι που οδηγούν τα άτομα να αναζητήσουν συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία ποικίλλουν, αντανακλώντας την ποικιλομορφία των ανθρώπινων εμπειριών και προκλήσεων. Πολλές φορές, τα άτομα που απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας αισθάνονται δυσφορία ή έχουν μειωμένη λειτουργικότητα στην καθημερινότητά τους και μπορεί να βιώνουν τα παρακάτω:

 • Ανησυχία, στρες, φόβο ή κρίσεις πανικού
 • Επίμονα συναισθήματα θλίψης, απελπισίας ή έλλειψης ενδιαφέροντος για δραστηριότητες
 • Διατροφικές διαταραχές ή θέματα που σχετίζονται με την εικόνα του σώματος
 • Εθισμό και κατάχρηση ουσιών
 • Δυσκολίες διαπροσωπικών σχέσεων στην οικογένεια, σε φιλικές ή ερωτικές σχέσεις (π.χ., προβλήματα επικοινωνίας, συγκρούσεις, ζητήματα οικειότητας)
 • Σημαντικές αλλαγές και μεταβάσεις στη ζωή (π.χ., ανάληψη γονεϊκού ρόλου, διαζύγιο, πένθος, ανεργία, μετεγκατάσταση)
 • Προκλήσεις στο χώρο εργασίας (π.χ., επαγγελματική εξουθένωση, άγχος, δυσαρέσκεια, αλλαγή καριέρας)

Άλλες φορές, τα άτομα που αναζητούν συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία επιδιώκουν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να αυξήσουν την ψυχική τους ευημερία, όπως:

 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Θέσπιση στόχων και λήψη αποφάσεων
 • Συναισθηματική ρύθμιση (π.χ., δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων, όπως θυμός)
 • Αυτοεκτίμηση και οικοδόμηση θετικής εικόνας για τον εαυτό
 • Ανάπτυξη αυτογνωσίας (π.χ., διερεύνηση προσωπικής ταυτότητας, αξιών)
 • Γονεϊκές δεξιότητες (π.χ., αποτελεσματική γονική μέριμνα, οριοθέτηση, χειρισμός προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών)

Μέσα από τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία μπορεί κανείς με τη βοήθεια ενός καταρτισμένου επαγγελματία, να λάβει βοήθεια για τα παραπάνω θέματα και να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα της καθημερινής του ζωής.

Η κοινωνική υποστήριξη από φίλους ή από τον περίγυρό σας είναι πολύτιμη, αλλά διαφέρει σημαντικά από την επαφή με έναν ψυχολόγο. Αρχικά, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ζητήματα ψυχικής υγείας και διαθέτουν κατανόηση των υποκείμενων ψυχολογικών διαδικασιών, καθώς και τεχνογνωσία για τη χρήση κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων για την προσέγγισή τους. Επιπρόσθετα, έχουν λάβει εκπαίδευση που τους επιτρέπει να ακούν με ενσυναίσθηση, σεβασμό και όχι επικριτικά, τηρώντας παράλληλα τις αρχές τις εμπιστευτικότητας και του επαγγελματισμού. Έτσι, μπορούν να σας ακούσουν πιο αντικειμενικά και πιο αποστασιοποιημένα.

Από την άλλη, οι φίλοι λόγω της μεταξύ σας σύνδεσης και των κοινών σας βιωμάτων, μπορούν να σας δώσουν συμβουλές που μπορεί μεν να είναι χρήσιμες και υποστηρικτικές, αλλά ταυτόχρονα είναι και αρκετά υποκειμενικές. Αντίθετα, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι εκπαιδευμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μακριά από προσωπικές προκαταλήψεις ή συναισθηματική εμπλοκή. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε και δεν αναλαμβάνουν συμβουλευτική ή θεραπεία σε δικούς τους φίλους και μέλη της οικογένειάς τους.

Τέλος, μία ακόμα διαφορά ανάμεσα στις συζητήσεις με φίλους και τις συνεδρίες με επαγγελματίες είναι ότι οι πρώτες προκύπτουν συνήθως αυθόρμητα και δεν είναι δομημένες, ενώ οι δεύτερες είναι στοχοθετημένες και λαμβάνουν χώρα εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Ψυχίατροι: Οι ψυχίατροι έχουν σπουδάσει την επιστήμη της ιατρικής και στη συνέχεια έχουν εξειδικευθεί στην ψυχιατρική. Στην Ελλάδα, το επάγγελμα τους είναι νομικά κατοχυρωμένο και είναι οι μόνοι που έχουν τη νόμιμη άδεια να διαγνώσουν ψυχικές διαταραχές και να  συνταγογραφήσουν φάρμακα. Παραδοσιακά στην ψυχιατρική χρησιμοποιούνταν το βιολογικό μοντέλο διάγνωσης και αντιμετώπισης της ψυχικής διαταραχής, σύμφωνα με το οποίο τα ψυχολογικά συμπτώματα οφείλονται σε δυσλειτουργίες σε οργανικό – σωματικό – βιολογικό επίπεδο. Έτσι, συχνά οι ψυχίατροι επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι που έχουν επιλέξει να ειδικευτούν σε ένα ή περισσότερα είδη ψυχοθεραπείας (π.χ., γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία), παρέχοντας τις ανάλογες υπηρεσίες.

Ψυχολόγοι: Οι ψυχολόγοι έχουν σπουδάσει ψυχολογία, την επιστήμη της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς. Συνήθως χρησιμοποιούν το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της ψυχικής διαταραχής, με βάση το οποίο το άτομο είναι μια ολότητα με σώμα, ψυχή και κοινωνικό περιβάλλον. Αντίστοιχα, οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι η ψυχική υγεία, όπως και η ασθένεια, είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Η εκπαίδευση τους συχνά επικεντρώνεται στην ψυχολογική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των ατόμων μέσα από τη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας μέσα από το διάλογο και την επικοινωνία. Στην Ελλάδα, με την ολοκλήρωση βασικών σπουδών ψυχολογίας αποκτά κανείς και τη νόμιμη άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Ορισμένοι ψυχολόγοι ειδικεύονται περαιτέρω μέσα από μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο κλάδο της ψυχολογίας (π.χ., κλινική, συμβουλευτική, αναπτυξιακή, κοινωνική) και μπορούν επίσης, να ειδικευθούν σε ένα ή περισσότερα είδη ψυχοθεραπείας (π.χ., γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία).

Ψυχοθεραπευτές: Οι ψυχοθεραπευτές είναι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν ολοκληρώσει μία εκπαίδευση συνήθως διάρκειας 3 ή 4 ετών σε κάποιο είδος ψυχοθεραπείας (π.χ., ψυχοδυναμική, γνωσιακή – συμπεριφορική, συνθετική, συστημική, κ.ά.). Μια τέτοια εκπαίδευση απαιτεί ολοκλήρωση θεωρητικών μαθημάτων και πολλές ώρες πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία. Οι ψυχοθεραπευτές ασκούν τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο με παιδιά, ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες, κ.ά. Τον τίτλο του ψυχοθεραπευτή μπορεί να τον έχουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, αλλά και άλλοι επαγγελματίες με διαφορετικό υπόβαθρο (π.χ., κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, κ.ά.). Στην Ελλάδα, το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα νομοθετικά και δεν έχουν κατοχυρωθεί τα κριτήρια για την άσκηση του.

Σύμβουλοι ψυχικής υγείας: Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας είναι συνήθως επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων με ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία και την επιστήμη της ψυχολογίας και βασικές σπουδές σε κάποιο άλλο κλάδο, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη συμβουλευτική, συνήθως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας ασκούν τη διαδικασία της συμβουλευτικής ατομικά ή ομαδικά με παιδιά, ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες, κ.ά. Επίσης, εάν το επιθυμούν, μπορούν να ειδικευθούν σε ένα ή περισσότερα είδη ψυχοθεραπείας (π.χ., γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία) και να αποκτήσουν τον τίτλο του ψυχοθεραπευτή. Στην Ελλάδα, το επάγγελμα του συμβούλου ψυχικής υγείας δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα νομοθετικά και δεν έχουν κατοχυρωθεί τα κριτήρια για την άσκηση του.

Συνοψίζοντας, όλοι οι παραπάνω όροι αναφέρονται σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας και έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, ρόλους, εκπαίδευση και προσεγγίσεις. Στη Ελλάδα, κατοχυρώνονται προς το παρόν με την προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μόνο τα επαγγέλματα του ψυχιάτρου και του ψυχολόγου. Ωστόσο, η συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση των επαγγελματιών η οποία είναι αναγκαία για την ηθική άσκηση του επαγγέλματος, δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο και επαφίεται στην προσωπική τους πρωτοβουλία.

Η επιλογή του κατάλληλου επαγγελματία είναι κρίσιμη για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας θα είναι αποτελεσματική και ωφέλιμη για εσάς. Ακολουθούν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα τυπικά προσόντα ενός ψυχολόγου που θα σας βοηθήσουν στην επιλογή σας:

 • Υψηλή πανεπιστημιακή εκπαίδευση (π.χ., κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο)
 • Κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Στην Ελλάδα, η σχετική άδεια κατοχυρώνει την άσκηση του επαγγέλματος όσο και στην χρήση του τίτλου του ψυχολόγου, η αντιποίηση του οποίου διώκεται ποινικά.
 • Εποπτευόμενη κλινική άσκηση. Ο επαγγελματίας που θα επιλέξετε πρέπει να έχει εμπειρία πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος υπό εποπτεία σε διάφορες δομές. Πολλοί επαγγελματίες βρίσκονται σε εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τους, με στόχο να διασφαλίζουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών τους ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες δεοντολογίας του επαγγέλματος.
 • Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία. Είναι σημαντικό ο επαγγελματίας που θα επιλέξετε να έχει ολοκληρώσει κάποιο εκτεταμένο κι εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε κάποιο είδος ψυχοθεραπείας. Αυτό μπορεί να αποτελεί τμήμα των ακαδημαϊκών του σπουδών ή κάποιο ξεχωριστό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Εμπειρία προσωπικής θεραπείας. Η βιωματική εμπλοκή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη θεραπευτική διαδικασία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης και προάγει την αυτογνωσία, την ανθεκτικότητα και τη βαθύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των θεραπευτικών σχέσεων.

Εκτός από τα τυπικά προσόντα, τις περισσότερες φορές η επιλογή του κατάλληλου επαγγελματία διαφέρει από άτομο σε άτομο. Προκειμένου να διακρίνετε ποιος επαγγελματίας είναι ο/η καλύτερος-η για εσάς προσωπικά, είναι αναγκαίο να εξετάσετε τα παρακάτω:

 • Συγκεκριμένα ζητήματα ή ανησυχίες που θέλετε να αντιμετωπίσετε (π.χ., κατάθλιψη) και την εμπειρία ή εξειδίκευση του επαγγελματία σε αυτά.
 • Ανάγκες, στόχοι και προσδοκίες σας από τη διαδικασία της συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας και κατά πόσο αυτά ταιριάζουν με το προφίλ του επαγγελματία.
 • Θεραπευτικές προσεγγίσεις (π.χ. γνωσιακή-συμπεριφορική, ψυχοδυναμική, συστημική) και ποια από αυτές σας κάνει περισσότερο νόημα ή ποια ενδείκνυται για το πρόβλημά σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε επαγγελματίες με την ανάλογη εξειδίκευση.
 • Συμβατότητα. Το φύλο, η ηλικία και το πολιτισμικό υπόβαθρο των θεραπευτών μπορεί να αποτελούν για εσάς σημαντικά κριτήρια για να προχωρήσετε στην επιλογή επαγγελματία. Οι προσωπικές σας προτιμήσεις, καθώς και το ένστικτό σας μπορούν να σας καθοδηγήσουν στη λήψη απόφασης.
 • Διαθεσιμότητα και πρακτικά ζητήματα. Εξετάστε εάν ο επαγγελματίας που έχετε επιλέξει έχει άμεση διαθεσιμότητα για ραντεβού, αλλά και πτυχές όπως η τοποθεσία του γραφείου, οι ημέρες και ώρες υποδοχής, η δυνατότητα δια ζώσης ή online συνεδριών, το είδος παρεχόμενης συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας (π.χ., ατομικές ή και ομαδικές συναντήσεις, κ.ά.).
 • Συστάσεις από φίλους, συγγενείς ή άλλους επαγγελματίες υγείας. Η επιλογή ενός επαγγελματία μπορεί να γίνει ποιο εύκολη εάν αξιοποιήσετε τον κοινωνικό σας κύκλο και ζητήσετε συστάσεις.

Μην ξεχνάτε πως πέρα από τα παραπάνω, καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι θεραπευτικές ικανότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η κατανόηση, η αποτελεσματική επικοινωνία, αλλά και η προσωπικότητα του επαγγελματία, το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας που σας εμπνέει, καθώς και η μεταξύ σας χημεία και ταίριασμα. Η πρώτη συνεδρία είναι συνήθως βοηθητική στο να δείτε το στυλ του επαγγελματία που έχετε επιλέξει, να κάνετε διευκρινιστικές ερωτήσεις και να αξιολογήσετε κατά πόσο σας ταιριάζει. Τέλος, έχετε κατά νου ότι τις περισσότερες φορές η επιλογή του κατάλληλου για εσάς επαγγελματία περιλαμβάνει κάποιες δοκιμές και λάθη· δεν είναι σπάνιο φαινόμενο το να επισκεφθείτε διάφορους επαγγελματίες μέχρι να βρείτε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα.

Η πρώτη συνεδρία μπορεί να επιφέρει άγχος, νευρικότητα ή αμηχανία, ιδιαίτερα σε όσα άτομα δοκιμάζουν για πρώτη φορά τη διαδικασία της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας. Ωστόσο, η πρώτη αυτή συνάντηση είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία να γνωρίσετε τον επαγγελματία που έχετε απέναντί σας και να χτίσετε στην πορεία μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.

Πριν την πρώτη συνεδρία, καλό είναι να σκεφτείτε συγκεκριμένα θέματα, ανησυχίες ή στόχους που θέλετε να πετύχετε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό μπορεί να σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Επίσης, μπορεί να είναι βοηθητικό το να αναλογιστείτε το προσωπικό σας ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών γεγονότων της ζωής σας.

Επιπλέον, πριν την πρώτη συνεδρία είναι χρήσιμο να κάνετε ένα πλάνο ώστε να βρίσκεστε έγκαιρα στο ραντεβού σας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους και να σας επιτρέψει να εξοικειωθείτε με το χώρο και ξεκινήσετε τη συνεδρία στην ώρα σας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, χρειάζεται να παρατηρήσετε το πώς νιώθετε με τον επαγγελματία που έχετε επιλέξει απέναντι σας. Για παράδειγμα, ένα θετικό σημάδι για τη μεταξύ σας επαφή είναι να νιώσετε ότι όσο περνά η ώρα αισθάνεστε μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες και εμπειρίες σας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες φορές η πρώτη συνεδρία μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά από αυτό που είχατε αρχικά στο μυαλό σας. Είναι σημαντικό να συζητήσετε τις προσδοκίες σας από τη διαδικασία και ταυτόχρονα, να δώσετε τον απαραίτητο χρόνο στον εαυτό σας αλλά και στον θεραπευτή για να εδραιωθεί η σχέση σας.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας πραγματοποιούνται συνήθως κάθε εβδομάδα ή το ελάχιστο δύο φορές το μήνα (ανά δύο εβδομάδες) και έχουν διάρκεια 50 λεπτά. Είναι σημαντικό να υπάρχει σταθερό πρόγραμμα των συναντήσεων σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη διεργασία και συνεπώς, η αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τη συνολική διάρκεια της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διάγνωση ή η φύση του θέματος που σας κινητοποίησε αρχικά να αναζητήσετε βοήθεια, οι στόχοι σας και η δέσμευσή σας στη διαδικασία.

Γενικά μιλώντας, η διάρκεια της συμβουλευτικής η οποία στοχεύει σε πιο συγκεκριμένα και επιμέρους θέματα (π.χ., διαχείριση άγχους) είναι συνήθως βραχυπρόθεσμη και μικρότερη σε σχέση με αυτή της ψυχοθεραπείας και κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες μέχρι κάποιους μήνες (περίπου 6 έως 20 συνεδρίες). Από την άλλη, η διάρκεια της ψυχοθεραπείας η οποία προσεγγίζει πιο βαθιά ριζωμένα συναισθηματικά και ψυχολογικά θέματα (π.χ., κακοποίηση) είναι συνήθως μεγαλύτερη και μπορεί να εκτείνεται σε μήνες ή ακόμη και χρόνια. Έτσι, οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες μπορούν να διαρκέσουν από 6 μήνες έως και αρκετά χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αναγνωριστικών συνεδριών, θα έχω μία πρώτη εκτίμηση για τη διάρκεια της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας και τον αριθμό των συναντήσεων που θα χρειαστείτε. Με βάση τους στόχους, τις προσδοκίες και τις μοναδικές σας ανάγκες, θα σας προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα και στη συνέχεια μπορείτε να αποφασίσετε εάν και με ποιο τρόπο θα εμπλακείτε. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ενδιαφέρει μία βραχεία παρέμβαση ή να θέλετε να εμβαθύνετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να αποφασίσετε να εμπλακείτε και να αποφασίσετε στην πορεία το πώς θα προχωρήσετε.

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία είναι πολύ προσωπικές διαδικασίες και επειδή κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και χρειάζεται διαφορετικό χρόνο για να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, το χρονοδιάγραμμα για την παρατήρηση αλλαγών διαφέρει πολύ μεταξύ ατόμων. Ορισμένοι άνθρωποι παρατηρούν θετικές αλλαγές από νωρίς, ενώ άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Συχνά, βιώνονται ανακούφιση ή θετικά συναισθήματα στην αρχή της θεραπείας, αλλά η συνεπής και σταθερή αλλαγή συνήθως εκδηλώνεται με την πάροδο του χρόνου. Πρέπει να έχετε κατά νου ότι η ανάπτυξη και η εξάσκηση νέων δεξιοτήτων, τρόπων σκέψης και η υιοθέτηση νέων συμπεριφορών απαιτεί χρόνο, ενώ μία ισχυρή θεραπευτική σχέση χρειάζεται και εκείνη χρόνο για να ξεδιπλωθεί.

Γενικά, η δέσμευση και η ενεργή εμπλοκή σας στις συνεδρίες, η ολοκλήρωση των εργασιών που μπορεί να σας ανατίθενται, καθώς και ο αναστοχασμός σας μεταξύ των συναντήσεων μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη πρόοδο σας. Επιπλέον, το άνοιγμα και η προθυμία σας να εξερευνήσετε, να αμφισβητήσετε και να αλλάξετε πτυχές του εαυτού σας ή της ζωής σας παίζουν σημαντικό ρόλο. Όσο πιο δεκτικοί είστε στη θεραπευτική διαδικασία, τόσο πιο πιθανό είναι να βιώσετε θετικές αλλαγές. Είναι ακόμα σημαντικό να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες και στόχους και να κατανοείτε ότι οι αλλαγές θα είναι σταδιακές. Η τακτική αξιολόγηση της προόδου σας που θα κάνουμε μαζί μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε προοπτική για τις αλλαγές που συμβαίνουν.

Τέλος η φύση και η πολυπλοκότητα των θεμάτων που αντιμετωπίζετε μπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα της αλλαγής. Ορισμένες ανησυχίες επιλύονται σχετικά γρήγορα, ενώ άλλες απαιτούν πιο βαθιά διερεύνηση και εργασία. Πολλές φορές, τα άτομα διακόπτουν τη θεραπεία όταν αρχίζουν να νιώθουν καλύτερα ή αντίθετα, όταν αισθάνονται ότι δεν βλέπουν την αλλαγή που επιθυμούν. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ισχύει και για εσάς, θα χρειαστεί πρώτα να το συζητήσουμε μέσα στη θεραπεία και στη συνέχεια να συναποφασίσουμε εάν και με ποιον τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί.

Η απόφαση να εμπλακείτε στη διαδικασία της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας είναι μία απόφαση ζωής, η οποία δεν είναι εύκολη και συνήθως πριν τη λήψη της προηγείται αξιολόγηση πολλών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους. Ωστόσο, η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν πρέπει να σας ενθαρρύνει ή αντίθετα, να σας αποτρέπει από την επιλογή ενός συγκεκριμένου επαγγελματία. Ιδιαίτερα μάλιστα στην Ελλάδα, όπου το υφιστάμενο πλαίσιο για την άσκηση της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας με επάρκεια και αξιοπιστία είναι ελλιπές, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Πολλοί επαγγελματίες στο χώρο δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος, ενώ ακόμα περισσότεροι είναι εκείνοι οι οποίοι ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων, δεν διαθέτουν εκείνες τις ποιότητες του χαρακτήρα (π.χ., ενσυναίσθηση, ωριμότητα, αξιοπιστία) που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο – επαγγελματία που εργάζεται στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η ψυχική σας ευημερία δεν είναι πολυτέλεια και το τίμημα που μπορεί να πληρώσετε με την επιλογή ενός ακατάλληλου επαγγελματία μπορεί να σας κοστίσει ακριβά στη συνέχεια.

Το κόστος της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας καθορίζεται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία που αναζητάτε (π.χ., ατομική, ομαδική, ζεύγους, κ.ά.). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 210 4287807 είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στο site ή στέλνοντας email στο info@ilianakonstantopoulou.gr

Οι δια ζώσης συνεδρίες πληρώνονται στο γραφείο στο τέλος κάθε συνάντησής μας, όπου λαμβάνετε και την απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Υπάρχει και η δυνατότητα online πληρωμής και λήψης αποδείξεων μέσω email.

Οι online συνεδρίες προπληρώνονται έως μία μέρα πριν, σε τραπεζικό λογαριασμό. Αφού επικοινωνήσετε μαζί μoυ μέσω e-mail ή τηλεφώνου, θα σας στείλω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Με την επιβεβαίωση της πληρωμής θα λάβετε και την απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Δεν είμαι συμβεβλημένη με κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Ωστόσο, εάν ο ασφαλιστικός σας φορέας καλύπτει συνεδρίες ψυχοθεραπείας από ιδιώτες, μπορώ να σας δώσω μια βεβαίωση για τις συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει την οποία μπορείτε να προσκομίσετε στο φορέα σας για να σας επιστραφούν τα χρήματα που προβλέπονται ανά περίπτωση.

H διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των θεραπευόμενων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπευτικής σχέσης και ορίζεται μέσα από σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Αρχικά, ως ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος δεσμεύομαι από τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (ΦΕΚ Β’ 2344/18-06-2019), ο οποίος ορίζει τα σχετικά με τη δεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης του απορρήτου. Ταυτόχρονα, ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας πρωταρχικό μου μέλημα είναι να δημιουργήσω έναν ασφαλή ιδιωτικό χώρο για εσάς ώστε να εξερευνήσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας.

Οτιδήποτε αναφέρετε κατά τη διάρκεια των συνεδριών είναι εμπιστευτικό και απόρρητο. Πριν την έναρξη της συνεργασίας μας, θα σας ενημερώσω σχετικά με τις παραμέτρους και τα όρια της εμπιστευτικότητας, διασφαλίζοντας ότι κατανοείτε τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρειαστεί να αποκαλυφθούν πληροφορίες. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας, μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος βλάβης του εαυτού σας ή τρίτων ή σε περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων. Ακόμα και αν είστε ανήλικοι, έχετε το ίδιο δικαίωμα στο απόρρητο και δεν θα μοιραστώ προσωπικές σας πληροφορίες με τους γονείς σας, εκτός κι αν πρόκειται για ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας ή αυτή άλλων ατόμων.

Τέλος, δίνω ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια της μεταξύ μας επικοινωνίας είτε αυτή λαμβάνει χώρα δια ζώσης είτε online (email, online συνεδρίες κ.ά.), χρησιμοποιώντας ασφαλή ηλεκτρονικά συστήματα και ενεργώντας πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το γραφείο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16:00 μέχρι και τις 21:00 αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

Για να προγραμματίσουμε μία συνεδρία για εσάς θα χρειαστεί να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 210 42 87 807 ή να συμπληρώστε τη φόρμα κλείστε ραντεβού ή να στείλτε email στο info@ilianakonstantopoulou.gr

Σε περίπτωση που καθυστερήσετε σε μία συνεδρία αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει χρονική επέκταση της συνεδρίας σας. Συνεπώς, είναι σημαντικό να τηρείται η ώρα της συνάντησης ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση του κοινού χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας.

Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη συμβουλευτική ή τη θεραπευτική διαδικασία, η ακύρωση συνεδριών καλό είναι να αποφεύγεται. Σε περίπτωση τυχόν ακύρωσης, είναι υποχρεωτικό να προηγείται ενημέρωση τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα, προκειμένου στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να βρεθεί εναλλακτική ημέρα και ώρα για τη συνάντηση. Εάν δεν προηγηθεί έγκαιρη ακύρωση ή δεν μπορείτε να βρείτε χρόνο για τον ορισμό νέας συνάντησης, τότε η συνεδρία χρεώνεται κανονικά.

Κλείστε Ραντεβού

Συμπληρώστε τη φόρμα: